Category Archives: In Kỷ yếu – Yearbook

In kỷ yếu cơ quan, trường học

Hình ảnh kỷ yếu đẹp, ý nghĩa nhất giúp gợi cho bạn những cảm xúc nhớ về năm tháng của một thời không thể nào quên cho dù đã qua rất lâu… Kỷ yếu là từ ghép có yếu tố Hán – Việt có nghĩa là yếu tố quan trọng, chủ yếu, cốt yếu liên […]