Tổng đài: 1900 633 617

In Catalogue

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • In Catalogue A4

  0

  Số lượng: 1.000 quyển
  Giấy bìa:   Couches 250gsm
  Giấy ruột: Couches 150gsm
  Màu in:      4 màu
  Gia công:  Bìa cán bóng (mờ) ghim gáy, cắt xén thành phẩm

  • Cam kết chuẩn màu 99%
  • Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 2.000.000đ
  • In Nhanh lấy ngay dù chỉ với 1 sản phẩm
 • In Catalogue A4 – TTCL01

  90,000

  Số lượng: 1.000 quyển
  Giấy bìa:   Couches 250gsm
  Giấy ruột: Couches 150gsm
  Màu in:      4 màu
  Gia công:  Bìa cán bóng (mờ) ghim gáy, cắt xén thành phẩm

  • Cam kết chuẩn màu 99%
  • Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 2.000.000đ
  • In Nhanh lấy ngay dù chỉ với 1 sản phẩm
 • In Catalogue A4 – TTCL02

  90,000

  Số lượng: 1.000 quyển
  Giấy bìa:   Couches 250gsm
  Giấy ruột: Couches 150gsm
  Màu in:      4 màu
  Gia công:  Bìa cán bóng (mờ) ghim gáy, cắt xén thành phẩm

  • Cam kết chuẩn màu 99%
  • Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 2.000.000đ
  • In Nhanh lấy ngay dù chỉ với 1 sản phẩm
 • In Catalogue A4 – TTCL03

  90,000

  Số lượng: 1.000 quyển
  Giấy bìa:   Couches 250gsm
  Giấy ruột: Couches 150gsm
  Màu in:      4 màu
  Gia công:  Bìa cán bóng (mờ) ghim gáy, cắt xén thành phẩm

  • Cam kết chuẩn màu 99%
  • Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 2.000.000đ
  • In Nhanh lấy ngay dù chỉ với 1 sản phẩm
 • In Catalogue A4 – TTCL04

  90,000

  Số lượng: 1.000 quyển
  Giấy bìa:   Couches 250gsm
  Giấy ruột: Couches 150gsm
  Màu in:      4 màu
  Gia công:  Bìa cán bóng (mờ) ghim gáy, cắt xén thành phẩm

  • Cam kết chuẩn màu 99%
  • Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 2.000.000đ
  • In Nhanh lấy ngay dù chỉ với 1 sản phẩm
 • In Catalogue A4 – TTCL05

  90,000

  Số lượng: 1.000 quyển
  Giấy bìa:   Couches 250gsm
  Giấy ruột: Couches 150gsm
  Màu in:      4 màu
  Gia công:  Bìa cán bóng (mờ) ghim gáy, cắt xén thành phẩm

  • Cam kết chuẩn màu 99%
  • Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 2.000.000đ
  • In Nhanh lấy ngay dù chỉ với 1 sản phẩm
 • In Catalogue A4 – TTCL06

  90,000

  Số lượng: 1.000 quyển
  Giấy bìa:   Couches 250gsm
  Giấy ruột: Couches 150gsm
  Màu in:      4 màu
  Gia công:  Bìa cán bóng (mờ) ghim gáy, cắt xén thành phẩm

  • Cam kết chuẩn màu 99%
  • Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 2.000.000đ
  • In Nhanh lấy ngay dù chỉ với 1 sản phẩm
 • In Catalogue A4 – TTCL07

  90,000

  Số lượng: 1.000 quyển
  Giấy bìa:   Couches 250gsm
  Giấy ruột: Couches 150gsm
  Màu in:      4 màu
  Gia công:  Bìa cán bóng (mờ) ghim gáy, cắt xén thành phẩm

  • Cam kết chuẩn màu 99%
  • Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 2.000.000đ
  • In Nhanh lấy ngay dù chỉ với 1 sản phẩm
X