In tờ rơi được coi là một hình thức quảng cáo hiệu quả dành cho các doanh nghiệp.